حضور در بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت پلاستیک و تجهیزات وابسته (تبریز پلاست) در تاریخ 29 خرداد لغایت 1 تیر ماه 1401